article Archives ⋆ Page 6 of 13 ⋆
November 23, 2015

มารู้จักกับรีเทนเนอร์ (Retainer)

รู้จักกับ รีเทนเนอร์ (Retainer) เรื่องที่คนจัดฟันต้องรู้ รีเทนเนอร์ (Retainer) คือเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในด้านทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับ
November 23, 2015

รีเทนเนอร์แฟชั่น เทรนด์สวยบนความเสี่ยง

รีเทนเนอร์แฟชั่น เทรนด์สวยบนความเสี่ยง รีเทนเนอร์แฟชั่น รีเทนเนอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการใส่เพื่อคงสภาพของฟันสำหรับผู้ที่จัดฟันแล้วเพื่อเป็นการรักษา
November 23, 2015

เรื่องที่ต้องรู้ก่อน จัดฟันแฟชั่น

จัดฟันแฟชั่น เรื่องที่ต้องรู้ก่อน การจัดฟันแฟชั่นมีข้อดี และข้อเสียมีอะไรบ้าง เรื่องที่ต้องรู้ก่อนจัดฟันแฟชั่น
June 1, 2017

การถอนฟันกราม เรื่องใหญ่ของสุขภาพในช่องปาก ที่ต้องศึกษาให้ดีก่อนทำ

การถอนฟันกราม เรื่องใหญ่ของสุขภาพในช่องปาก ที่คุณต้องศึกษาให้ดีก่อนทำถอนฟันกรามหรือฟันคุด เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี
June 1, 2017

การใส่ฟันปลอม พร้อมการดูแลรักษาฟันปลอม ที่คุณควรรู้

การใส่ฟันปลอม พร้อมการดูแลรักษาฟันปลอมที่คุณควรรู้ แม้จะดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากดีสักเท่าไหร่ แต่ด้วยหลายปัจจัยก็อาจทำให้ต้องใส่ฟันปลอมได้