ติดต่อ DENTALTHAI.org
dentalthai organization

ติดต่อและแจ้งปัญหาการใช้งาน

เว็บไซต์เพื่อคนรักสุขภาพฟัน dentalthai.org

ติดต่อและแจ้งปัญหาการใช้งานกับ DENTALTHAI.org

1 . สงสัย สอบถาม มีปัญหา แนะนำ ติชม ติดต่อมาเพื่อช่วยพัฒนาเว็บไซต์

2 . ต้องการทราบเนื้อหาอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดฟัน ดูแลฟัน วิธีการรักษา บำรุง สุขภาพฟัน

3 . ท่านสามารถช่วยแจ้งปัญหา ข้อผิดพลาดของบทความ เช่น คำซ้ำ คำผิด อื่นๆเป็นต้น

4 . ทำการแนะนำหัวข้อบทความเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก เรื่องราวเกี่ยวกับฟันมาเพิ่มเติมให้

5 . ช่วยเหลือแจ้งปัญหาการใช้งานของเว็บไซต์ หรือมีต้องการทราบวิธีการใช้งานเว็บไซต์ DENTALTHAI.org

6 . ทำการแจ้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ได้เกิดจากเว็บไซต์นี้ ได้ถูกผู้อื่น บุคคลอื่นๆทำการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ได้การคัดลอก ข้อความเนื้อหา ข้อมูลรูปภาพ หรือได้การคัดลอกบทความทั้งฉบับ เป็นต้น

7 . ท่านสามารถแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์หรือผลงานของท่าน หากท่านพบข้อความ ข้อมูลรูปภาพ พบวีดีโอ เสียง หรือได้พบผลงานของท่านอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทางเว็บไซต์นั้นๆได้ถูกนำมาใช้งานโดยที่ท่านไม่อนุญาต ได้โปรดทำการแจ้งให้เราทราบข้อมูลต่างๆที่มี เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาการระบุแหล่งอ้างอิงให้ถูกต้อง (ขอให้ท่านโปรดทราบว่าทางเว็บไซต์ DENTALTHAI.org ไม่เคยมีเจตนากระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ อย่างสิ้นเชิง ซึ่งในบางครั้งแล้วทางเราก็ไม่สามารถทราบได้เลยว่า ข้อมูลรูปภาพ เนื้อหาข้อความ วีดีโอ นั้นๆ โดยที่แท้จริงแล้วเป็นผลงานของใคร ซึ่งด้วยเหตุผลนี้อาจทำให้เกิดการระบุแหล่งอ้างอิงที่มีความผิดเพี้ยนออกไปจากความเป็นจริงแต่เดิมได้)

8 . ติดต่อลงโฆษณา ช่วยให้การสนับสนุนเว็บไซต์ แนะนำ ติชม ได้โดยตรงที่


Contact

ติดต่อ ได้ที่อีเมล : [email protected]