นโยบายความเป็นส่วนตัว DENTALTHAI.org
dentalthai organization

ยินดีต้อนรับเข้าสู่นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์เพื่อคนรักสุขภาพฟัน dentalthai.org

ยินดีต้อนรับเข้าสู่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ DENTALTHAI.org

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

DENTALTHAI ก่อนอื่น ทางเราข้อทำการชี้แจงพร้อมระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่มีดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการใช้บังคับ ” ผู้ใช้ ” หรือ ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในเว็บไซต์ เช่น ผู้อ่าน ผู้แชร์ หรือผู้ที่กำลังเข้าถึงเว็บไซต์อยู่ในขณะนี้ โดยทางเรา “DENTALTHAI”  ได้ถือว่าท่านได้ทำการยอมรับข้อปฏิบัติ หรือข้อกำหนด เงื่อนไขที่มีในด้านล่างนี้ นับตั้งแต่ที่ท่านได้ทำการเข้ามายังเว็บไซต์ “DENTALTHAI”

ขอให้ท่านผู้ใช้ได้โปรดทำความเข้าใจว่าทางเราได้มีความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะหาข้อมูลมาลงในเว็บไซต์ให้มีความคุณภาพทุกวิถีทาง ที่จะหามาได้ พร้อมทั้งได้มีการพยายามให้ข้อมูลต่างๆมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งอย่างไรก็ตามแล้วทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีบางข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง ที่เราได้ทำการจัดทำขึ้นมาแบบไม่ถูกต้อง ไม่เกิดความสมบูรณ์แบบ

ซึ่งทำให้ท่าน จะต้องไม่กระทำการใดๆที่ที่อาจนำไปสู้ความไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ถือได้ว่า เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ “DENTALTHAI.org”

– ขอบเขตของอำนาจศาลทั้งหมดให้อยู่ในการบังใช้กฎหมาย ตามกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศไทย

– ห้ามมีกระทำการใช้เว็บไซต์ หรือมีส่วนในการใช้ทำลายชื่อเสียง ทำให้เกิดความเสียหาย หรือมีส่วนทำการหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์อื่นๆก็ตาม

– ผู้ใช้ ต้องไม่กระทำการอัพโหลดไฟล์รูปภาพ ข้อมูลอันตรายต่างๆ เพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัสที่เป็นโทษ หรือมีการหลอกลวงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับทางเรา หรือเกิดขึ้นกับบุคคลที่สามที่อยู่ภายในของเว็บไซต์

– ต้องไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือไม่ทำการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัว ที่กระทำการไปโดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายจากบุคคลนั้นๆ รวมไปถึงการละเมิดสิทธิต่อเว็บไซต์ และบุคคลที่สาม

– ห้ามกระทำการโพสต์ข้อความ เนื้อหา รูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆมายังเว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่เป็นไปในด้านลบ เช่น ด่าทอ การสื่อไปในทางเชิงลบ ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท คุมคาม ทำให้เกิดอันตราย ผิดกฎหมาย แบ่งแยกเชื้อชาติ ใส่ร้ายป้ายสี ทั้งในรูปแบบของเนื้อหาที่เป็นข้อความรูปภาพ หรืออย่างอื่นๆ ตามที่ทางเว็บไซต์จะเป็นว่าไม่มีความเหมาะสม และประโยชน์ใดๆ

การเปลี่ยนแปลง

ทางเว็บไซต์ “DENTALTHAI.org” ขอทำการสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ทั้งการแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ตัดออก ทั้งหมด หรือ บางส่วน ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดของเงื่อนไขนี้ โดยทางเราไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวไว้ล่วงหน้า ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงกฎ หรือเงื่อนไขการใช้งานนี้ ได้มีผลใช้งานขึ้นทันที เมื่อทางเราได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งถ้าเกิดว่ามีใช้งานเว็บไซต์ภายในเว็บไซต์หลังจากที่ทางเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆในการใช้งาน เราจะถือว่าผู้ใช้ได้กระทำการยอมรับ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของครั้งนั้นแล้ว

ข้อกำหนดการปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

สำหรับความรับผิดชอบต่อข้อมูลบทความ – เนื้อหารูปภาพ รวมไปถึงโฆษณาต่างๆที่มีอยู่บนเว็บไซต์ “DENTALTHAI” ของเราทั้งหมด ขออธิบายข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ในบางครั้ง – บางช่วงเวลา เนื้อหาที่เคยมีอาจไม่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง ในความผิดพลาดต่างๆ อาจมีการพิมพ์ตัวหนังสือผิดพลาดไปบ้าง รวมถึงความน่าเชื่อถือเช่น แหล่งอ้างอิง คำแนะนำ และความคิดเห็นส่วนตัว ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ หรือนอกเว็บไซต์ที่มีแหล่งอ้างอิงมาจากเราที่ได้มาจากบุคคลที่สาม

ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ให้การรับรองความถูกต้องของเนื้อหาบทความ – ข้อมูลรูปภาพ ภายในเว็บไซต์ทั้งหมดนี้ทุกกรณี นั้นเป็นเพราะท่านโปรดได้ควรทราบไว้ว่า แท้จริงแล้วท่านอาจเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ ต่อเนื้อหาบทความ – ข้อมูลรูปภาพ รวมไปถึงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้แท้จริงขึ้นอยู่กับตัวท่านผู้ใช้เองทั้งหมดทั้งสิ้น เว็บไซต์ที่มีนี้ ให้ได้แค่เพียงแนวทางในการคอยแบ่งปันให้ความรู้ เพิ่มเติมความเข้าใจทางด้านสุขภาพเหงือกและฟันกับผู้ใช้ หรือผู้เข้าถึงเว็บไซต์เท่านั้น

เนื้อหาบทความ – ข้อมูลรูปภาพ -ความคิดเห็น และทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ อาจจะเป็นข้อมูลจริงที่สามารถใช้การได้จริงแบบเห็นผลในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นเพราะว่าอาจมีผลการวิจัยใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยมีอยู่ได้อยู่ตลอดเวลาในภายหลัง จนทำให้ผลลัทธ์ข้อมูลที่เคยมีอยู่เกิดความผิดเพี้ยน ไม่สมบูรณ์ แตกต่างออกไปจากความเป็นจริง ที่มีอยู่ในเวลาปัจจุบันได้เสมอ ทำให้ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่กระทำรับผิดชอบใดๆทั้งหมดทั้งสิ้น หรือบางส่วนที่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีถึงผลกระทบต่างๆที่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม ซึ่งหากผู้ใช้งานพบปัญหาดังกล่าวโปรดแจ้งมาให้เราทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น

เพื่อให้เราทำการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบทความ – ข้อมูลรูปภาพให้ดีที่สุด กรุณาแจ้งมายัง ติดต่อเรา