article Archives ⋆ Page 5 of 13 ⋆
November 9, 2015

จัดฟันแบบใส – ข้อดี และ ขั้นตอน การจัดฟันแบบใส

ใครที่กำลังสนใจเรื่องการ จัดฟันแบบใส คุณต้องอ่านบทความนี้ก่อน เราสรุปข้อดี , ขั้นตอนวิธีการการจัดฟันแบบใส และ ข้อควรระวังมาบอกกัน
November 9, 2015

จัดฟันดามอน | 10 ข้อดีข้อเสีย , วิธีการ และ ค่าใช้จ่าย

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการ จัดฟันดามอน การจัดฟันรูปแบบใหม่ - มาดู 10 ข้อดี ข้อเสีย , วิธีการ และ ค่าใช้จ่าย ของการจัดฟันแบบดามอนกัน
November 9, 2015

จัดฟันด้านใน ข้อมูลควรรู้สำหรับคนอยากจัดฟันด้านใน

ข้อมูลโดยละเอียดของการ จัดฟันด้านใน เช่น ประโยช์ของการจัดฟันด้านใน วิธีการรักษา ระยะเวลา ผู้ที่เหมาะกับการรักษา ค่าใช้จ่าย ฯลฯ
November 23, 2015

เหล็กดัดฟัน ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟัน

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟัน เหล็กดัดฟัน การจัดฟันถือเป็นกระบวนการรักษาอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมเสมอมาเพื่อแก้ไขปัญหาฟัน
November 23, 2015

อุดฟัน สาระ และ ความรู้เกี่ยวกับการอุดฟัน

อุดฟัน สาระและความรู้เกี่ยวกับการอุดฟันอุดฟัน คือ การรักษาฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม