จัดฟันด้านใน ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดฟันด้านใน

จัดฟันด้านใน ข้อมูลควรรู้สำหรับคนอยากจัดฟันด้านใน

จัดฟันด้านใน | การจัดฟันด้านใน

ข้อมูลควรรู้ก่อน จัดฟันด้านใน

การจัดฟันด้านในคือการจัดฟันที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่ต้องการจัดฟัน โดยไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน เนื่องจากเครื่องมือการจัดฟันจะถูกติดแน่นด้านหลังของฟัน ทำให้สังเกตได้ยากกว่าการจัดฟันด้านนอกแบบทั่วไปการจัดฟันแบบนี้จะมีประสิทธิภาพสูง ในขณะเดียวกันการจัดฟันลักษณะนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าการจัดฟันทั่วไปอย่างมาก แพทย์ที่ทำการจัดฟันประเภทนี้ให้ต้องมีความชำนาญอย่างสูง

การจัดฟันแบบที่พบเห็นในปัจจุบัน คือการจัดฟันแบบติดแน่นอยู่ที่ด้านนอกของฟัน ทำให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย แต่การจัดฟันด้านใน จะนำวัสดุประเภทโลหะหรือเซรามิกและลวด ติดบริเวณด้านหลังบนผิวฟัน ซึ่งจะใช้ความซับซ้อนมากกว่า เพราะวัสดุที่นำมาติดต้องเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบพิเศษให้เข้ากับรูปฟัน เนื่องจากรูปฟันด้านหลังของคนไข้แต่ละซี่ มีความหยักและรูปร่างที่ต่างกัน จึงจำเป็นต้องหลอมให้เข้ากับซี่ฟันนั้นๆ

อีกหนึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป การจัดฟันด้านในจะไม่ทำลายผิวเคลือบฟันด้านหน้า ให้เป็นรอยด่าง และผู้พบเห็นทั่วไปจะไม่ทราบเลยว่าอยู่ในขณะจัดฟัน ทำให้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ การจัดฟันด้านในจึงเป็นทางเลือกใหม่ของการจัดฟันที่กำลังได้รับความนิยม (ขอราคาจัดฟันใกล้บ้านคุณได้ที่นี่ คลินิกจัดฟัน)


คุณประโยชน์ของการ จัดฟันด้านใน

ประโยชน์ของการจัดฟันด้านใน

 • สังเกตได้ยาก เนื่องจากเครื่องมือการจัดฟันทั้งหมดจะถูกติดที่ด้านหลังของฟัน
 • แก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการจัดฟันทั่วไป
 • การจัดฟันด้านใน โดยเฉพาะแบบ STB Lingual System และ Incognito System จะมีผลต่อการออกเสียงน้อยที่สุด
 • เนื่องจากการติดเครื่องมือด้วยวัสดุติดแน่น จะถูกติดตั้งที่ด้านหลังของฟันจึงไม่ก่อให้เกิดรอยขาวบนตัวฟันด้านนอก ทำให้ไม่เกิดรอยด่าง
 • ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการจัดฟันแบบใสและถอดออกได้
 • ผู้ที่ต้องการการจัดฟันที่ได้ประสิทธิภาพแต่ไม่ต้องการให้เป็นที่สังเกต การจัดฟันด้านในก่อให้เกิดประโยชน์และความสะดวกกว่า เนื่องจากการถอดเครื่องมือเสี่ยงต่อการสูญหายและต้องการความร่วมมือของคนไข้สูงกว่า
 • การจัดฟันแบบใสมีข้อจำกัดการรักษาและค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นการจัดฟันด้านในแบบติดแน่นจึงได้ประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่ายิ่งกว่า

วิธีการ จัดฟันด้านใน

วิธีการจัดฟันด้านใน

การจัดฟันแบบติดเครื่องมือที่ด้านหลังของฟัน ปัจจุบันมีการเปิดให้บริการอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งกระบวนการของการรักษามีลักษณะไม่แตกต่างจากการติดเครื่องมือด้านหน้า เพียงแต่การติดเครื่องมือด้านในของฟันจะมีความซับซ้อนและวิธีการที่ยุ่งยากกว่าและต้องใช้เครื่องมือที่ออกแบบเฉพาะเท่านั้น ดังนั้นทันตแพทย์ที่ให้การรักษาจะต้องมีความชำนาญสูง โดยผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ก่อนให้การรักษาแก่คนไข้ หากคนไข้ต้องการการรักษาโดยการติดเครื่องมือแบบนี้ จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การตรวจและวินิจฉัยอาการก่อนการวางแผนรักษาการ ซึ่งจะใช้เวลาพอสมควร ดังนี้

 • ตรวจสุขภาพฟันว่าควรได้รับการขูดหินปูนหรือถอนฟันก่อนหรือไม่ โดยการเอ็กซ์เรย์ รอบปากรวมถึงด้านกะโหลกข้างศีรษะ
 • วิเคราะห์และประเมิน รวมถึงการเคลียร์ช่องปากตามที่ทันตแพทย์กำหนด
 • ทำการพิมพ์ฟันเพื่อเป็นโมเดลในการออกแบบวัสดุติดฟัน

2. เมื่อเครื่องมือจัดฟันเรียบร้อยทันตแพทย์จะนัดพบเพื่อทำการติดเครื่องมือ

3. ภายหลังการจัดฟันทันตแพทย์อาจวินิจฉัยให้มีการถอนฟันเพิ่มในกรณีที่จำเป็น

4. ทันตแพทย์จะนัดพบคนไข้เพื่อทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จัดฟันเพื่อการเคลื่อนฟันเป็นไปตามแผนของการรักษา

5. เมื่อฟันเรียงตัวโดยสมบูรณ์ ทันตแพทย์จะทำการใส่เครื่องมือคงสภาพฟันให้กับคนไข้ ภายหลังการถอดเครื่องมือออก

6. ทุกๆ 6 เดือน ทันตแพทย์จะทำการนัดคนไข้ เพื่อดูผลของการรักษา และแนะนำวิธีในการใช้เครื่องมือคงสภาพฟันตามสมควร


ระยะเวลาในการรักษา

รักษาจัดฟันข้างใน

หากคนไข้ให้ความร่วมมืออย่างดี ผลของการรักษาจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 2-4 ปี เนื่องจากการเคลื่อนที่ของฟัน ต้องอยู่ในการควบคุมและประเมินผลของทันตแพทย์ หากคนไข้ไม่สะดวกในการรับการรักษาหรือเข้าพบทันตแพทย์ไม่ตรงตามกำหนด ผลการจัดฟันจะเป็นไปด้วยความล่าช้ามากขึ้น


ผู้ที่เหมาะกับการรักษานี้

การจัดฟันด้านใน

การจัดฟันด้านในเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย แต่ทั้งนี้การจัดฟันจำเป็นต้องปรึกษาทันตแพทย์ก่อน เพื่อประเมินลักษณะฟัน เมื่อทันตแพทย์ตรวจสุขภาพฟันเรียบร้อย ทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้ต่อไป


ค่าใช้จ่าย จัดฟันด้านใน

จัดฟันข้างใน

การจัดฟันด้านในแบบติดแน่น จะมีราคาสูงที่สุดในการจัดฟันแบบติดเครื่องมือทั้งหมด เนื่องจากวัสดุที่ใช้ต้องออกแบบเฉพาะกับคนไข้ซึ่งต้องใช้ความชำนาญเฉพาะ อีกทั้งการขั้นตอนการติดเครื่องมือและการรักษามีความยุ่งยากซับซ้อน จำเป็นต้องรักษาด้วยทันตแพทย์ที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนมาเป็นพิเศษ บางกรณีหากคนไข้ต้องการการจัดฟันแบบไม่ต้องการให้ผู้สังเกตเห็น ทันตแพทย์อาจแนะนำการจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและผลการรักษาใกล้เคียงกัน


คำแนะนำด้านการดูแลรักษาขณะรับการจัดฟันด้านใน

จัดฟันด้านใน

 1. เลือกรับประทานอาหารที่ไม่แข็งจนเกินไป งดการกัดน้ำแข็ง รวมถึงของแข็งทุกชนิด รวมถึงอาหารที่เหนียวหนืด
 2. ขณะจัดฟันควรฝึกพูดออกเสียงให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะติดจนเป็นนิสัยแม้ขณะถอดเครื่องมือ
 3. ขณะจัดฟันไม่ควรละเลยการทำความสะอาดช่องปาก ซึ่งหลังการรับประทานอาหารทุกครั้งให้แปรงฟันให้สะอาดและควรเคลือบฟลูออไรด์ทุก 6 เดือนขณะจัดฟัน หากทันตแพทย์แนะนำให้ขูดหินปูนก็ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 4. ในทุกๆ เดือนคนไข้จะต้องเข้ารับการตรวจและปรับเปลี่ยนเครื่องมือ 1 ครั้ง แต่หากเครื่องมือมีความผิดปกติ หรือเหล็กหลุดออก คนไข้ต้องกลับมาพบแพทย์เพื่อทำการแก้ไขโดยด่วน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

การจัดฟันแบบ Incognito System คือการจัดฟันแบบใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาในการออกเสียงที่ดีขึ้นของคนไข้ ซึ่งวัสดุและเครื่องมือจัดฟันถูกออกแบบจากประเทศเยอรมันโดยตรง อีกทั้งวัสดุที่ใช้มีส่วนผสมของทองคำ ผ่านการออกแบบโดยการสร้างโมเดล 3 มิติและขึ้นรูปจนเป็นเครื่องมือจัดฟันสำเร็จ เพื่อป้องกันอาการแพ้ของโลหะ และเคลือบติดผิวฟันได้อย่างสมบูรณ์

Comments

comments