2015 ⋆
November 23, 2015

เรื่องที่ต้องรู้ก่อน จัดฟันแฟชั่น

จัดฟันแฟชั่น เรื่องที่ต้องรู้ก่อน การจัดฟันแฟชั่นมีข้อดี และข้อเสียมีอะไรบ้าง เรื่องที่ต้องรู้ก่อน จัดฟันแฟชั่น จัดฟันธรรมดากับจัดฟันแฟชั่นต่างกันยังไง?
November 23, 2015

รีเทนเนอร์แฟชั่น เทรนด์สวยบนความเสี่ยง

รีเทนเนอร์แฟชั่น เทรนด์สวยบนความเสี่ยง รีเทนเนอร์แฟชั่น รีเทนเนอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการใส่เพื่อคงสภาพของฟันสำหรับผู้ที่จัดฟันแล้วเพื่อเป็นการรักษา
November 23, 2015

มารู้จักกับรีเทนเนอร์ (Retainer)

รู้จักกับ รีเทนเนอร์ (Retainer) เรื่องที่คนจัดฟันต้องรู้ รีเทนเนอร์ (Retainer) คือเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในด้านทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับ
November 23, 2015

อุดฟัน สาระ และ ความรู้เกี่ยวกับการอุดฟัน

อุดฟัน สาระ และ ความรู้เกี่ยวกับการอุดฟัน อุดฟัน คือ การรักษาฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมฟันให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
November 23, 2015

เหล็กดัดฟัน ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟัน

เหล็กดัดฟัน ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟัน เหล็กดัดฟัน การจัดฟันถือเป็นกระบวนการรักษาอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมเสมอมา เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันและการสบ