จัดฟันแบบใส - ข้อดี และ ขั้นตอน การจัดฟันแบบใส

จัดฟันแบบใส – ข้อดี และ ขั้นตอน การจัดฟันแบบใส

จัดฟันแบบใส

ข้อดี และ ขั้นตอน จัดฟันแบบใส


การ จัดฟันแบบใส ไร้เหล็ก คือ เครื่องมือการจัดฟันที่สามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องทำการยึดติดวัสดุใดๆลงบนตัวฟันและสามารถทำให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการได้ทีละเล็กทีละน้อย การสร้างเครื่องมือนี้จะอาศัยภาพสามมิติจากคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบการสร้างเครื่องมือจัดฟันที่จะออกแบบเฉพาะเป็นรายบุคคลไป

โดยเครื่องมือการจัดฟันชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นแบบใสและสามารถออกมาทำความสะอาดได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเรียงตัวของฟันและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดัดฟันแต่ไม่อยากให้ผู้อื่นเห็นถึงเครื่องการจัดฟัน รวมทั้งให้ความรู้สึกสะดวกสบายเวลาที่รับประทานอาหารหรือแปรงฟัน สนใจขอข้อมูลและราคาการจัดฟันแบบใสได้ที่คลินิกจัดฟันในจังหวัดคุณที่นี่ >> คลินิกจัดฟัน


คุณลักษณะของการจัดฟันแบบใส

จัดฟันแบบใส

  • วิธีการทำงานของการจัดฟันแบบใส่ไม่ต้องติดลวดโลหะหรือ bracket เป็นถาดใสสามารถถอดออกหรือใส่ได้เอง
  • มีลักษณะบางใส ไร้สีและโปร่งแสง เมื่อสวมใส่จะทำให้เรียบติดกับฟัน เป็นที่สังเกตได้ยาก
  • เจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบติดแน่นเพราะไม่ต้องกรอผิวหน้าฟันออก
  • สามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ซึ่งแตกต่างจากการใช้เหล็กติดฟัน

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส

ด้วยคุณลักษณะใสที่ทำให้ไม่เป็นที่สังเกตให้มีความสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติมากที่สุดและสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย ไม่ทำให้รู้สึกระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปากอีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาฟันผุที่อาจเกิดจากการติดเหล็กเพราะการติดเหล็กบนตัวฟันนั้นอาจทำให้ยากต่อการทำความสะอาดฟัน จึงอาจทำให้ฟันเหลืองหรือฟันผุจากการที่ทำความสะอาดไม่ทั่วถึงนั่นเองและให้ความรู้สึกสะดวกสบายเวลารับประทานอาหารต่างจากการติดเหล็ก อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์ในการออกแบบจึงช่วยลดความผิดพลาดในการเคลื่อนฟันได้เป็นอย่างดี


ขั้นตอนการรักษาการจัดฟันแบบใส

การจัดฟันใส

เครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะแบ่งเป็นชุดๆไปซึ่งแต่ละชุดจะทำให้ฟันนั้นเคลื่อนที่ไปสู่ตำแหน่งต่างๆที่ทันตแพทย์นั้นกำหนดไว้ เพื่อดูความคืบหน้าของฟันโดยแต่ละชุดๆจะมีความคืบหน้าของการจัดเรียงฟันที่แตกต่างกันไปและต้องเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟันชุดใหม่เมื่อเครื่องมือจัดฟันชุดเก่านั้นทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งทั้งนี้จำนวนชุดของเครื่องมือการจัดฟันก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของฟันแต่ละบุคคลไปโดยจะมีทันตแพทย์เป็นผู้วางแผนและกำหนด แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้ระยะเวลาการรักษาประมาณ 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคลเพราะทุกคนต่างก็มีปัญหาของสภาพฟันและโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นอาจจะใช้ระยะเวลาในการรักษาไม่เท่ากัน ฉะนั้นควรจะเข้าพบทันตแพทย์จัดฟันทุก 6-8 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย

  • ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย

ทันตแพทย์จะทำการตรวจในช่องปาก และสภาพฟัน หรือปัญหาต่างๆในช่องปากหรือโครงสร้างฟันของผู้ที่เข้ารับการรักษา จากนั้นจะทำการวางแผนการรักษาตามลำดับ โดยขั้นตอนนี้จะมีการจัดบันทึกข้อมูลของการรักษา เช่น การเอ็กซเรย์และการพิมพ์ปากเพื่อที่จะส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังศูนย์การรักษา

  • ขั้นตอนการจัดทำเครื่องมือ

จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ทั้งในการผลิตเครื่องมือจัดฟัน และ การวางแผนการเคลื่อนตัวของฟันเช่น (CAT scan) หรือ CAD เป็นต้น โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการกำหนดทิศทางและตำแหน่งการเคลื่อนที่ของฟันโดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะบันทึกการเคลื่อนที่ของตำแหน่งของฟันไว้อย่างละเอียด หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะสรุปเป็นแบบแผนให้คนไข้ทราบถึงการรักษาต่างๆเช่น การเริ่มดำเนินการผลิตของอุปกรณ์จัดฟันหรือผลของการรักษาโดยเป็นแบบจำลองจากทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น จากนั้นจึงจะมีการผลิตอุปกรณ์ออกมา ซึ่งตัวอุปกรณ์นี้จะมีความพอดีกับผู้ที่ทำการรักษาเป็นรายๆไป เพราะแต่ละชุดจะถูกออกแบบไม่เหมือนกันเพราะทันตแพทย์จำเป็นต้องออกแบบเพื่อการเคลื่อนตัวของฟันให้ได้ผลที่ดีที่สุด

  • การใส่เครื่องมือ

ขั้นตอนนี้ทันตแพทย์จะทำการใส่เครื่องมือเพื่อดูความพอดีก่อน ถ้าหากไม่พอดีจะได้แก้ไข . . . เนื่องจากอาจจะส่งผลให้ฟันนั้นเคลื่อนที่ไม่ดี ทำให้ส่งผลต่อการเรียงตัวของฟันตามไปด้วย การเข้าพบทันตแพทย์ตามนัดหมายเพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจดูความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของการเคลื่อนที่ของฟันว่าเป็นไปในทิศทางที่วางแผนของการรักษาหรือไม่ ซึ่งการจัดฟันลักษณะนี้จะมีการพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆ 6-8 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยและจะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทุกครั้งเมื่อครบ 2 สัปดาห์หรือเมื่อฟันของผู้ป่วยนั้นเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมกับแผนของการรักษาจนกว่าจะเสร็จสิ้นของการจัดฟันซึ่งจำนวนเครื่องมือที่ใช้จะขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาและการเรียงตัวของฟันที่แตกต่างกันออกไป


ข้อควรระวังของการจัดฟันแบบใส

การจัดฟันแบบใสนั้นมีข้อจำกัดต่อการเคลื่อนที่ของฟันอยู่มาก คือ สามารถใช้เคลื่อนฟันได้เฉพาะบางรูปแบบเท่านั้น และผู้ที่เข้ารับการจัดฟันลักษณะนี้ต้องใส่เครื่องมือนี้ตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด จะถอดได้เฉพาะเวลาทำความสะอาดช่องปาก หรือการรับประทานอาหารเท่านั้น ซึ่งผู้ที่เข้ารับการจัดฟันต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพราะการจัดฟันลักษณะนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เข้ารับการรักษาเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ตามแบบแผนการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อได้ฟันที่เคลื่อนที่ได้ตรงตามที่กำหนด


สรุปแล้วการจัดฟันแบบใสแตกต่างจากการจัดฟันแบบอื่นอย่างไร

วิธีจัดฟันแบบใส

การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กนั้นจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกให้มีความมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากสังเกตได้ยาก และด้วยอุปกรณ์ที่สามารถถอดได้ จึงทำให้การทำความสะอาดช่องปากและอุปกรณ์เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากตามไปด้วย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาฟันผุและคราบหินปูนได้อย่างดี แต่การจัดฟันด้วยวิธีนี้ยังคงมีข้อจำกัดอยู่บ้าง โดยจะพิจารณาใช้กับคนไข้ที่มีฟันเกระดับต้นจนถึงระดับกลาง ในกรณีที่คนไข้จำเป็นจะต้องถอนฟันหรือผ่าฟัน ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้ใช้การจัดฟันแบบอื่นแทน

Comments

comments