การถอนฟันกราม เรื่องใหญ่ของสุขภาพในช่องปาก ที่ต้องศึกษาให้ดีก่อนทำ

การถอนฟันกราม เรื่องใหญ่ของสุขภาพในช่องปาก ที่ต้องศึกษาให้ดีก่อนทำ

การถอนฟันกราม

การถอนฟันกราม เรื่องใหญ่ของสุขภาพในช่องปาก ที่คุณต้องศึกษาให้ดีก่อนทำ

การถอนฟันกราม (Wisdom teeth extraction) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสูงในด้านสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่อายุระหว่าง 17-25 ปี เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องศึกษาให้ดีก่อนทำ เนื่องจากการถอนฟันกรามอาจเกิดปัญหาและความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ เช่น การติดเชื้อ การบาดเจ็บเนื้อเยื่อ และการบาดเจ็บของเหงือก นอกจากนี้ การทำกระบวนการถอนฟันกรามยังมีความซับซ้อนและความเสี่ยงในการเกิดภาวะแพ้ยา และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ดังนั้น การศึกษาและเตรียมตัวให้ดีก่อนทำการถอนฟันกรามเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรักษาสุขภาพช่องปากในระยะยาว.


การถอนฟันกรามเป็นเรื่องใหญ่ของสุขภาพในช่องปาก ที่คุณต้องศึกษาให้ดีก่อนทำ ถอนฟันกราม หรือฟันคุด แม้จะมีขั้นตอนในการถอนฟันไม่ต่างจากการถอนฟันทั่วไปเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าเป็นการถอนฟันครั้งใหญ่ ทำในกรณีของผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้น ทุกคนต้องศึกษาให้ดีก่อน เพราะฟันกรามเป็นฟันซี่ในที่มีความแข็งแรง รากเกี่ยวพันถึงเส้นประสาท ถ้าจะต้องถอนฟันกรามจึงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ ไม่เหมือนกับการถอนฟันซี่อื่น ๆ ทั่วไป โดยควรทำทีละซี่ เพื่อให้ร่างกายทนความเจ็บปวดและพื้นตัวได้

ไม่ควรถอนฟันกรามทีละหลายซี่เด็ดขาด เนื่องจากเป็นเรื่องที่อันตรายมาก ไม่ว่าจะเป็นซี่บนล่างหรือฝั่งซ้ายขวาก็ตาม ไม่ควรถอนเกินสองซี่ต่อหนึ่งครั้ง เพราะหลายคนชอบคิดว่าเจ็บครั้งเดียว เสียเวลาครั้งเดียวถอนฟันหลายๆซี่ไปเลยดีกว่า หากทันตแพทย์ยอมทำให้ผู้ป่วยก็เสี่ยงต่อการช็อกหมดสติหรือร้ายแรงที่สุดก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย

การถอนฟันกราม

ดังนั้น ถ้าจะต้อง ถอนฟันกราม จึงควรทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีคุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยติดเชื้อหรือมีผลกระทบในทางที่ไม่ดีภายหลังการถอนฟันกรามออกไป ซึ่งกรณีของผู้ที่จำเป็นต้องถอนฟันกรามก็เหมือนกับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องฟันซี่อื่นๆ คือฟันกรามมีความอับเสบ ผุ ล้ม ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถรักษาได้อีก ทันต์แพทย์ก็จะแนะนำให้ถอนฟันกรามออก

การถอนฟันกรามจำเป็นไหม?

การถอนฟันกราม จำเป็นต้องถอนไหม?

ถอนฟันกราม ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในทางการแพทย์ แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการใช้ชีวิตประจำวัน หลายคนชอบเข้าใจผิวว่าฝันกรามเป็นฟันซี่สำคัญ จึงไม่อยากจะถอนออก ทั้งที่จริงๆแล้ว ในปัจจุบันฟันกรามไม่ได้จำเป็นกับชีวิตมนุษย์มากอีกต่อไป หากฟันผุมากๆ ก็สามารถถอนออกได้เช่นกัน โดยครั้งหนึ่งในสมัยโบราณ ฟันกรามซี่สุดท้ายจะช่วยให้มนุษย์กัดและเคี้ยวอาหารแข็งๆได้ แต่ปัจจุบันฟันซี่เดียวกันนี้เป็นปัญหามากกว่าประโยชน์ เพราะมนุษย์ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ฟันกรามต่อสู้ กัดกระดูกสัตว์ต่างๆหรือเปลือกผลไม้ ต้นไม้อีกต่อไป เรามีอารยธรรมมากขึ้น อาหารไม่ได้มีความแข็งมาก ฟันกรามจึงถูกลดบทบาทลง จนถึงขั้นไม่มีความจำเป็นกับมนุษย์อีก

ส่วนอีกหนึ่งสาเหตุที่เราเรียกฟันกรามซี่สุดท้ายเป็นภาษาอังกฤษว่า Wisdom Teeth เนื่องจากฟันซี่นี้จะงอกเมื่อคุณอายุระหว่าง 16-20 ปี ช่วงเวลานี้ ฟันน้ำนมจะขึ้นมาครบแล้วและเด็กจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญญามากกว่าเดิม

การถอนฟันกราม

เพราะ ฟันกราม หรือที่บางคนเรียกว่า ฟันบดเคี้ยวซี่ที่สาม หากงอกออกมาส่วนใหญ่จะทำให้รู้สึกปวดและเจ็บ เนื่องจากฟันมีขนาดใหญ่และดันฟันซี่อื่นๆในช่องปาก อาจต้องให้ทันตแพทย์ทำการเอ็กซ์เรย์ดูว่าคุณมีฟันซี่นี้ในช่องปากหรือไม่และฟันซี่นี้จะก่อให้เกิดปัญหาไหม ซึ่งฟันกรามในบางคนจะเกิดผิดที่ หรือถูกปิดด้วยฟันซี่อื่นและไม่สามารถโผล่ออกมาได้ ทำให้เกิดอาการปวดและบวม หากเป็นผลเสียก็ต้องถูกถอนออก โดยปกติฟันด้านบนมักจะง่ายต่อการถอนมากกว่าฟันล่าง

และสำหรับการเบียดกันของฟัน ขากรรไกรและช่องปากนั้น จะวิวัฒนาการไปพร้อมกับมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันปากของมนุษย์ไม่สามารถรองรับฟันทุกซี่ได้เหมือนช่องปากของบรรพบุรุษอีกต่อไป เมื่อฟันกรามซี่สุดท้ายงอกขึ้นมา ฟันซี่นี้จะดันช่องปากและฟันซี่อื่นๆ เนื่องจากมีพื้นที่ในช่องปากมีไม่มากพอจนเกิดเป็นปัญหาการเจ็บปวด บวม อักเสบ ในที่สุด

ทั้งนี้ฟันกรามซี่สุดท้ายอาจจะงอกตามแนวนอน แนวดิ่ง แนวเอียง หรือเบียดฟันซี่ข้างเคียงให้ล้มเอียง ฟันกรามซี่สุดท้ายจะกลายเป็นฟันคุดหากงอกออกมาแค่บางส่วนหรือติดอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อนหรือกระดูกขากรรไกร หรือหากปวดมากจนเกิดเป็นฟันคุดการถอนฟันคุดก็จำเป็นที่ต้องถอนออกด้วยเช่นกัน ซึ่งช่องเปิดของฟันที่งอกออกมาไม่หมดจะเป็นแหล่งหมักหมมของแบคทีเรียและอาจทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงตามมา ผู้ที่มีอาการแบบนี้ต้องรีบพบทันตแพทย์อย่างเร่งด่วน อีกกรณีที่แม้ยังไม่มีความเจ็บปวดจากฟันกราม แต่ทันตแพทย์อาจต้องถอนออกคือในกลุ่มผู้ที่จัดฟัน เพราะฟันกรามจะมีผลต่อการจักเรียงรูปฟันในอนาคต เมื่อมีโอกาสจึงควรถอนออก

ราคาถอนฟันกราม

ถอนฟันกราม ราคาเท่าไหร่

ราคาถอนฟันกราม ในส่วนของค่าใช้จ่ายและระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของฟันกรามหรือถอนฟัน รวมถึงตำแหน่งของฟัน ซึ่งโดยมากทันตแพทย์จะวางยาสลบหรือฉีดยาชาเฉพาะที่ก่อนถอนฟันและอาจต้องผ่าตัดเล็กร่วมด้วยเพื่อให้ถอนฟันได้ง่ายขึ้น

ในส่วนของการเตรียมตัวก่อนถอนฟันกรามนั้น ผู้ที่จะเข้ารับการถอนฟันต้องพักผ่อนหลับนอนให้เต็มที่ ถ้าท่านกลัวหรือเครียดมากควรบอกทันตแพทย์หากมีโรคประจำตัวควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบด้วย โดยผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคเลือด โดยเฉพาะผู้ที่มี ประวัติโรคเลือดออกง่าย หยุดยาก ควรถอนฟันภายในโรงพยาบาลเพราะอาจจะต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนถอนฟันเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดภายหลังการถอนฟัน ส่วนผู้ป่วยโรคอื่นๆแพทย์จะมีการวัดความดันโลหิต ตรวจนับชีพจรเพิ่มเติมจากผู้ป่วยปกติที่ไม่มีโรคประจำตัว

ขณะที่เรื่องการรับประทานอาหารแต่พอประมาณ อย่าปล่อยให้หิวมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เป็นลมได้ง่ายในขณะถอนฟัน ก็ไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินไป เนื่องจากอาจเกิดปัญหาภายหลังถอนฟันได้ เช่น ทางเดินหายใจอุดตันจากการสำลักอาหารซึ่งอาจเป็นปัญหาแทรกซ้อนได้เลยทีเดียว

หลังถอนฟันกราม

อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับถอนฟันกราม สองสามข้อที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังถอนฟันกรามก็คือ ให้ใช้แผ่นเจลประคบเย็นประคบบนใบหน้าเพื่อลดอาการบวมตามปกติแล้วจะต้องประคบ 20 นาทีต่อครั้ง และเว้นระยะ 20 นาที หากมีอาการปวดและตึงบริเวณกระดูกขากรรไกรตามมาหลังจากหายบวม ให้ประคบร้อนต่อ , พยายามรับประทานอาหารอ่อนและเย็นสักสองสามวัน , บ้วนปากเบา ๆ ด้วยน้ำเกลืออุ่นๆหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมงเพื่อรักษาความสะอาดบริเวณแผลผ่าตัด โดยให้ผสมเกลือครึ่งช้อนชาในน้ำหนึ่งแก้ว

โดยมากอาการบวมและเลือดออกจะหายภายในหนึ่งหรือสองวันหลังจากผ่าตัด และคุณจะหายดีอย่างน้อยภายใน 2 สัปดาห์ และควรงดสูบบุหรี่ งดหารใช้หลอดดูด งดการถ่มน้ำลายหลังจากผ่าตัด เพราะอาจทำให้ก้อนเลือดหลุดออกมาจากแผลบริเวณที่ถอนฟัน และต้องงดแอลกอฮอล์และคาแฟอีนเพื่อให้แผลสมานตัวได้อย่างรวดเร็ว แค่นี้ก็หมดกังวลเรื่องการถอนฟันกรามกันไปได้เลย

อ้างอิง:

ทำความรู้จักกับการถอนฟันกราม ฟันซี่สำคัญในช่องปากของคุณ. https://www.thonglordentalhospital.com/what-molor-teeth-extraction/

Extracting and replacing molars: this is how the treatment works. https://www.topdoctors.co.uk/medical-articles/extracting-and-replacing-molars-this-is-how-the-treatment-works#

Pulling a Tooth (Tooth Extraction). https://www.webmd.com/oral-health/guide/pulling-a-tooth-tooth-extraction