เอ็กซเรย์ฟัน เป็นเหตุให้เป็นมะเร็งจริงหรือ?

เอ็กซเรย์ฟัน เป็นเหตุให้เป็นมะเร็งจริงหรือ?

เอ็กซเรย์ฟัน มะเร็ง

เอ็กซเรย์ฟัน เป็นเหตุให้เป็นมะเร็งจริงหรือ?

เอ็กซเรย์ฟัน มะเร็ง : หลายคนอาจเคยได้ยินมาว่า รังสีจากการเอ็กซเรย์นั้นทำให้เป็นมะเร็งได้ เลยพลอยให้รู้สึกหวาดกลัวการเอ๊กซเรย์เกินกว่าเหตุ และทำให้เสียโอกาสในการรักษาโรคบางประการ เช่น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับฟันที่จำเป็นจะต้องเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบอาการที่แท้จริงจะได้แก้ไขได้ถูกต้อง แต่ความกลัวจะเป็นมะเร็งทำให้ไม่ยอมเอ็กซเรย์ เป็นต้น — เอ็กซเรย์ฟัน มะเร็ง

เอ็กซเรย์ฟัน เป็นเหตุให้เป็นมะเร็งจริงหรือ

ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเอ็กซเรย์ฟัน

การกลัวเป็นมะเร็งมากจนไม่ยอมเอ็กซเรย์ฟันทั้งที่มีความจำเป็นนั้น นับเป็นความกลัวที่เกินกว่าเหตุ เปรียบเสมือนคนที่รู้มาว่า แสงแดดเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งเพราะมีคนที่ชีวิตต้องอยู่กลางแดดบ่อยมากๆ เป็นโรคมะเร็งผิวหนัง โดยลืมที่จะมองว่า ไม่ใช่ทุกคนที่โดนแดดเท่าๆ กันจะเป็นมะเร็งทุกคน

และแม้แต่บางคนที่ชีวิตไม่ค่อยโดนแดด ก็ยังเป็นมะเร็งผิวหนังได้ เรื่องการเอ็กซเรย์ก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน คนเอ็กซเรย์ฟันก็มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นมะเร็งได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เอ็กซเรย์จะเป็น และคนที่เป็นก็ไม่ใช่ทุกคนที่เคยเอ็กซเรย์ฟัน ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงต้องกล่าวว่า การเอ็กซเรย์ฟันไม่ใช่สาเหตุของการเกิดมะเร็ง

เมื่อเข้าใจภาพรวมแล้วว่า การเอ็กซเรย์ไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เกิดมะเร็ง ต่อไป ควรเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับรังสีเพิ่มเติม กล่าวคือ ชีวิตประจำวันของคนเรา มักคลุกคลีอยู่กับรังสีที่อยู่รอบๆ ตัวเราไม่น้อย และเป็นความจริงที่ว่า รังสีทุกชนิดมีทั้งอันตรายและประโยชน์ คนมีความรู้จะสามารถนำประโยชน์ของรังสีมาใช้งานได้ ภายใต้การควบคุมของตัวเอง ดังนี้

  1. เครื่องเอ็กซ์เรย์ฟัน เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าในการทำให้เกิดรังสี ไม่ได้ใช้สารกัมมันตรังสี โดยที่การทำงานของเครื่องเอ็กซเรย์ฟันก็ไม่ได้ปล่อยรังสีตลอดเวลา และขณะที่ปล่อยก็ใช้เวลาสั้นมากๆ เพียงแค่ประมาณ 1วินาทีเท่านั้น ถ้าไม่ได้มีการเสียบปลั๊ก แล้วกดปุ่มให้เครื่องทำงาน ก็จะไม่มีรังสีออกมา
  2. ในการใช้เครื่องเอ็กซเรย์แต่ละครั้ง ทันตแพทย์จะเลือกใช้เท่าที่จำเป็นในการดูแลรักษาประโยชน์ของคนไข้อยู่แล้ว รวมไปถึงตนเองที่อยู่ใกล้คนไข้มากที่สุดด้วย ดังนั้น วิธีใดจะทำให้คนไข้ได้รับรังสีน้อยที่สุด แพทย์จะเลือกทางนั้น
  3. ในห้องที่มีการใช้รังสี จะมีการป้องกันรังสีแพร่กระจาย โดยการสร้างเป็นผนังอิฐหรือใช้วิธีบุตะกั่วป้องกัน
  4. การใช้เครื่องเอ็กซเรย์ของทันตแพทย์ เป็นการใช้งานภายใต้การดูแลตรวจสอบให้เป็นไปด้วยดี เพราะหากมีการใช้โดยอยู่ภายใต้ความประมาท ทำให้คนไข้มีความเสี่ยงแล้ว ทางแพทย์นั่นเองที่จะต้องถูกตรวจสอบ และตั้งแต่มีการเปิดคลินิกทันตกรรมในประเทศไทย ความเสียหายที่เกิดจากเครื่องเอ็กซเรย์ไม่เคยมีการถูกร้องเรียนมาก่อนเลย นั่นแสดงว่า การใช้เครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายใต้การควบคุมของแพทย์นั้น ใช้เพื่อประโยชน์ได้ดีจริง

พึงหาความรู้ที่แท้จริงโดยไม่ตื่นตระหนกจนเสียโอกาสในการใช้เครื่องมือเพื่อการรักษาโรค และไว้ใจผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าคำเล่าลือต่อๆ กันมา

Comments

comments