August 2017 ⋆

August 2017

August 1, 2017

เอ็กซเรย์ฟัน เป็นเหตุให้เป็นมะเร็งจริงหรือ?

เอ็กซเรย์ฟัน มะเร็ง : หลายคนอาจเคยได้ยินมาว่า รังสีจากการเอ็กซเรย์นั้นทำให้เป็นมะเร็งได้ เลยพลอยให้รู้สึกหวาดกลัวการเอ๊กซเรย์เกินกว่าเหตุ และทำให้เสียโอกาส
August 1, 2017

จัดฟันกับเสริมจมูก เกี่ยวกันอย่างไร

จัดฟันเสริมจมูก : ด้วยรูปหน้าแบบไทยๆ บางครั้งเมื่อมีปัญหาบนใบหน้า มักจะไม่ได้มีเรื่องเดียวที่ต้องแก้ไข อย่างเช่น กรณีที่จมูกไม่มีดั้ง อยากจะเสริมจมูกให้โด่ง
August 1, 2017

สารพันคำถาม กับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรควบคู่การจัดฟัน

จัดฟันผ่าขากรรไกร : ธรรมชาติของฟันคนเราที่จะใช้งานได้ดี ต้องอยู่ในสภาพที่ฟันบนครอบฟันล่าง แบบเหลื่อมเพียงเล็กน้อย  แต่ถ้าใครมีฟันที่มีลักษณะฟันล่างคร่อมฟันบน